HEREILLA!!!
Marketta ja Mauno Viitala
Kurjenpolvet ry
Pyhärvi Lopintie 4
www.markettaviitala.fi
puh.+358-40-5867745
marketta@markettaviitala.fi

 

Hyvä lastenkulttuurista kiinnostunut lukijani,Olen alkujaan peruskoulun luokanopettaja ja erityisopettaja, mutta 25 opettajavuoden ja sen rinnalla jatkuneen varsin tiiviin tanssitaiteen keinoin toimineiden lasten ja nuorten esiintyvien ryhmien kauden jälkeen siirtynyt päätoimisesti tanssitaiteen saralle; v. 1984-89 Oulun läänin tanssin ohjaavana läänintaiteilijana ja v. 1991-96 Pyhäjärven tanssiprojektin ja v.1999-2007 laajojen EU:n Leader-tuella toteutettujen tanssin ja lastenkulttuurin hankkeiden taiteellisena ja toiminnallisena johtajana sekä rinnalla free lance-työnä tanssipedagogin, koreografin ja tapahtumatuottajan rooleissa. Koska työkenttäni on ollut käytännössä koko maa, olen saanut varsin kattavan kuvan lasten ja nuorten tanssikasvatuksen ja –koulutuksen sekä yleensäkin kulttuurin saavutettavuudesta. Tasa-arvo on monen taiteenalan, erityisesti juuri tanssin osalta todella kaukana. Taiteen perusopetus etenee esteitä raivaten – valitettavasti paikallistasolla usein vajain resurssein ja ilman vakiintunutta asemaa.

Tanssikasvatus ja etenkin tasokkaan elävän tanssitaiteen kokeminen ovat vielä suurimmassa osassa maatamme yksittäisten intomielisten henkilöiden ja harvojen yksikköjen varassa. Moni taiteenala jakaa samat pulmat. Sekä taidekasvattajana että erityisopettajana – laajan lähikokemukseni vahvistamana – olen vuosikymmeniä nähnyt lapsissa, nuorissa ja heistä kasvaneissa aikuisissa niitä, jotka eivät koskaan ole saaneet toteuttaa ominta ominaisuuttaan, lahjakkuuttaankaan. Ilolla olen lukemattomien kohdalla saanut olla todistamassa oman taiteenalan löytymisen tuoman selvän, monesti huiman muutoksen vapautumiseen, ehyempään ja rikkaampaa elämään – kiitos oman omimman taiteellisen ilmaisun löytymisen. Valitettavan monen tie yhä vie korviketoimintojen synkkään maailmaan.


Nuo kokemukset ovat tämän hetken tienviittojani. Olen siinä onnellisessa elämän emerita-vaiheessa, jolloin voin todella valita tekemiseni. Työ lastenkulttuurin yleensä sekä erityisesti lasten- ja nuortentanssin kaikkinaiseksi edistämiseksi tulee olemaan keskiössä. Onneksi voin puolisoni kanssa olla pieneltä osin mukana myös taloudellisesti. Yksi toimintaväylä on kokemusten, ideoiden ja tiedon välittäminen tämän sivujemme HEREILLÄ!!!-osaston kautta.

Huomioonne:


Suomen Kulttuurirahaston Marketta ja Mauno Viitalan nimikkoapurahan 
vuotuinen haku lastentanssin toimijoille lokakuussa.

Lataa tiedote tästä

Haasteita